În situaţia condiţiilor meteorologice cu temperaturi ridicate peste media specifică zonei geografice, cu avertizări de tip „cod portocaliu” sau „cod roşu”, pentru asigurarea statusului de sănătate a efectivelor de animale şi siguranţa produselor alimen-tare, Colegiul Medicilor Veterinari atenţionează operatorii economici care deţin exploataţii cu animale şi păsări, tabere de vară pentru animale, unităţi care abatorizează animale, procesatori şi comercianţi cu produse alimentare sau cu ocazia unor manifestări tradiţionale, că au mai multe obligaţii.

Astfel, în domeniul protecţiei sănătăţii şi bunăstării animalelor, aceştia sunt obligaţi să asigure adăposturi corespunzătoare pentru animale şi păsări, care să ofere protecţie faţă de acţiunea directă a razelor ultraviolete nocive, precum şi respectarea densităţii, ventilaţiei, temperaturii şi a zooigienei la parametrii optimi; să asigure normele de biosecuritate, în special în exploataţiile cu porcine şi pasări, precum şi limitarea circulaţiei animalelor şi a oame­nilor, în şi din ferme; Să asigure cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ şi calitativ în funcţie de specie, categorie şi stare fiziologică.

Astfel, în domeniul protecţiei sănătăţii şi bunăstării animalelor, aceştia sunt obligaţi să asigure adăposturi corespunzătoare pentru animale şi păsări, care să ofere protecţie faţă de acţiunea directă a razelor ultraviolete nocive, precum şi respectarea densităţii, ventilaţiei, temperaturii şi a zooigienei la parametrii optimi; să asigure normele de biosecuritate, în special în exploataţiile cu porcine şi pasări, precum şi limitarea circulaţiei animalelor şi a oame­nilor, în şi din ferme; Să asigure cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ şi calitativ în funcţie de specie, categorie şi stare fiziologică

Cantitatea de apă recomandată este pentru bovine – 38-52 litri, pentru cabaline, 20- 40 litri, pentru porcine, 4 – 11 litri, pentru ovine – 6 litri şi pentru păsări, 0,5 litri; Să verifice permanent buna funcţionare a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie; să asigure echipamente de rezervă, în principal a sistemelor de ventilaţie şi generatoarelor de energie electrică; să nu folosească animalele pentru tracţiune sau pentru alte activităţi în intervalul de timp 12 – 18, dacă temperatura exterioară, la umbră, depă­şeş­te 250C. Se mai recomandă ca, în păşuni, să se evite păşunatul între orele 10 – 18. când temperaturile sunt toride şi să se amenajeze umbrare şi sursă de apă la nivelul necesarului, pentru a reduce riscul de deshidratare şi să se asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor în cazuri excepţionale.

Animalele de companie (câinii, pisicile, iepurii, etc.) care sunt ţinute afară, să aibă asigurată o sursă de apă potabilă, precum şi adăpost corespunzător împotriva razelor solare. Transportul animalelor se va efectua numai cu mijloace de transport dotate corespunzător care să asigure densitatea şi confortul necesar în funcţie de specia şi categoria de animale, precum şi distanţa la care se efectuează transportul. Se va reduce densitatea animalelor în mijlocul de transport cu cel puţin 25% din capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcţie de specie, talie, vârstă şi stare fiziologică. Transportul să se efectueze numai în situaţii în care acest lucru se impune, folosind perioada mai răcoroasă din zi, asigurându-se funcţionarea sistemului de ventilaţie din vehicul pentru a se menţine temperatura de confort termic. În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, conducătorii mijloacelor de transport trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi.

Mai este necesar să se anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supra­vegherea statusului de sănătate al ani­malelor din localitatea respectivă, orice modificare a stării de sănătate a animalelor precum şi de apariţia unor modificări comportamentale şi să se colaboreze permanent cu serviciile veterinare, pentru su­pra­vegherea stării de sănătate a animalelor şi pentru intervenţii operative în situaţii deosebite.

Proprietarii de animale mai sunt obligaţi să participe activ la efectuarea acţiunilor sanitare veterinare obligatorii stabilite de medicii veterinari pentru această perioadă, sau acţiuni de necesitate, (acţiuni de supra­veghere a bolilor transmisibile prin afluirea de probe pentru examene de laborator, vaccinări imunoprofilactice, tratamente antiparazitare, examinarea apei potabile, dezinfecţii, dezinsecţii, etc.); să asigure, la nivelul unităţilor veterinare şi la fermele comerciale stocurile de medica­mente, dezinfectante şi produse biologice necesare pentru situaţii de urgenţă. Mai e necesar să se asigure de către autorităţile locale şi fermieri colectarea, gestionarea şi neutra­lizarea cadavrelor şi a deşeurilor animaliere şi să se urmărească informările şi comu­nicările instituţiilor de specialitate despre fenomenele meteorologice prognozate.