Pe 27 noiembrie 2019, Camera Deputaţilor a acordat, din nou, un vot favorabil Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative, iniţiată de deputatul buzoian Dănuţ Păle, medic veterinar.

„Propunerea a fost retrimisă Parlamentului de către Preşedintele României în ultima zi a termenului de 20 de zile prevăzut de lege, spre reexaminare, în ciuda faptului că a primit în camera decizională majoritatea voturilor deputaţilor de la partide care se aflau atât la guvernare, cât şi în opoziţie. În ciuda faptului că este un act normativ care va sprijini nu doar medicii veterinari, ci şi fermierii, agricultorii sau chiar economia zonelor în care se vor stabili medici veterinari încurajaţi de prevederile acestuia”, a declarat Dănuţ Păle, vicepreşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea O.G. nr.42/2004 în sensul instituirii obligaţiei DSVSA-urilor judeţene de a încheia contracte de concesiune pe o durată de 5 ani cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii. De asemenea, acordarea din bugetul ANSVSA a unei sume lunare de 10.000 lei fiecărui medic veterinar cu drept de liberă practică, care deţine contract, pentru efectuarea în exploataţiile non-profesionale a unor activităţi sanitare veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care ANSVSA trebuie să le pună în aplicare, pentru transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, pentru formarea profesională aferentă activităţilor contractate.

Pentru susţinerea propunerii după cererea de reexaminare a fost iniţiată şi o petiţie cu 3074 de semnatari care o consideră „singura soluţie pentru un mediu rural sănătos”. „Modificările pe care le aduce proiectul vizează şi eliminarea discrepanţelor între medici veterinari care încheiaseră contracte de concesiune şi contracte de prestări servicii. A găsit la acest nou vot susţinerea a şi mai multor colegi care s-au convins de necesitatea acesteia. Cererea de reexaminare nu a făcut decât să întârzie cu jumătate de an intrarea în vigoare a prevederilor. Nu vreau să îl bănuiesc pe Preşedinte de rea-credinţă, ci, după citirea cererii şi argumentelor aduse de aceasta, mai degrabă cred că nu a fost bine informat sau nu a înţeles despre ce este vorba. Le mulţumesc tuturor celor care au susţinut acest demers”, a încheiat deputatul Dănuţ Păle.

Rezultatul votului a fost: 246-pentru, 0-contra, 2-abţineri.