ASOCIAŢII STUDENȚEȘTI

Asociația Studenților Mediciniști Veterinari Cluj

ASMV – FMV Cluj

Președinte: Răzvan Blaga

Adresă: Căminul 8, Hașdeu 65-68

Telefon:  0040 744835472

 

 

Asociația Studenților Mediciniști Veterinari (ASMV) Cluj Napoca este o asociație a studenților Facultății de Medicină Veterinară din cadrul USAMV Cluj Napoca și a fost înființată în anul 2000. Scopul nostru cel dintâi este acela de a face din orice boboc și nu numai un om de caracter cu spirit de echipă, ci și un bun conducător. Pentru aceasta, ASMV este bucuroasă de orice membru nou venit, dornic de a lucra cot la cot cu colegii săi.

 

Asociația Studenților în Medicina Veterinară din Timișoara

ASMVT – FMV Timișoara

Președinte: Rotaru Vivien

Adresă: Calea Aradului nr. 119

Telefon: 0728 951 001

Email: vivien_rtr@yahoo.com 

 

 

Obiective: a) afilierea națională și internațională la organizații cu interese comune; b) efectuarea schimburilor de experiență între diverse centre universitare din țară și din străinătate; c) realizarea de parteneriate cu instituții publice și firme din domeniul veterinar în vederea punerii în practică a cunoștințelor acumulate; d) participare în organizarea unui Centru de Cercetare de Cercetare Științifică sub îndrumarea cadrelor didactice; e) realizarea unei publicații proprii pe diverse teme.

Asociația Studenților de Medicină Veterinară Spiru Haret

ASMV – Spiru Haret

 

Președinte: Natalia Andreea Lupoaie

Adresă: B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, Bucureşti

Telefon: 0740 265 428

Email: asmv@spiruharet.ro

 

 

Asociatia Studentilor in Medicina Veterinara din Iași

ASVI – FMV Iași

Președinte: Costea Ana Irina

Adresă: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, 700489, Iași, România

Telefon: 0040 787890703

 

 

Asociaţia Studenţilor Veterinari Iaşi (A.S.V.I.), cu sediul în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară din Iaşi, există încă din anul 1990, având o formă legală începând cu 25.03.1992 în urma sentinţei judecătoreşti emise de Judecătoria Iaşi.

Asociaţia Studenţilor Veterinari Iaşi este afiliata la I.V.S.A. (International Veterinary Students’ Association) din 10 mai 1991, iar începând cu această dată membri din cadrul A.S.V. Iaşi au participat la congresele internaţionale organizate de către I.V.S.A. ocazie cu care au format legături cu alte asociaţii ale studenţilor veterinari afiliaţi I.V.S.A.

IVSA Iaşi reprezintă (în limba română): 
I = Implicare 
V = Viziune 
S = Seriozitate 
A = Atitudine 

Iar membrii nu sunt produsul unei simple coincidenţe, ci a unor credinţe şi valori pe care le împărtăşim cu toţii. Mai mult decât un grup, IVSA Iasi este o echipă: împreună la distracţie, studiu, muncă … Toate acestea vor contribui la transformarea noastră din prieteni şi colegi în ceea ce ne-am ales să devenim: medici veterinari de succes.

Oportunităţi de schimburi de studenţi la nivel naţional şi internaţional: 
– excursii la alte facultăţi pentru membri; 
– cazare asigurată; 
– vizitarea şcolilor de medicină veterinară şi ale obiectivelor turistice din acel oraş.

Congrese si simpozioane: 
– congrese şi simpozioane la care participă delegaţi din toate asociaţiile IVSA din lume pentru a discuta probleme legate de domeniul sanitar-veterinar, precum şi de activitaţile asociaţiilor membre; 
– programele cuprind activităţi culturale, ştiinţifice şi, de asemenea, activităţi de divertisment.

INTERNATIONAL VETERINARY STUDENTS ASSOCIATION

IVSA

Președinte: Mihăilă Andrei

Adresă: Calea Mănăștur, nr.101, ap. 18, Cluj-Napoca, România

Telefon: 0040 720003272

Email: mihaila19@gmail.com 

Web: www.ivsa.org

 

MISIUNEA NOASTRA
• IVSA exista in beneficiul animalelor si oamenilor din intreaga lume
prin exploatarea potențialului și devotamentului studenților în
medicină veterinară pentru promovarea aplicării internaționale a
abilităților, educației și cunoștiințelor veterinare.
• Asociația are membri în întreaga lume și este în continuă căutare
pentru a stabili legături cu țările non-membre, pentru a încuraja
schimbul de idei și valori. IVSA este o organizație non-politică și
limba sa oficială este engleza.

PRINCIPALELE ȚELURI
Ridicarea standardelor educației veterinare prin mărirea schimburilor
internaționale și interculturale de idei și cunoștiințe.
Promovarea oportunitătiilor pentru studentii veterinari si extinderea educatiei din
domeniile importante si obisnuite, spre exemplu in management , bunăstare ,
problemele mediului înconjurător si specializare rara pentru unele țări.

I.V.S.A. își îndeplinește aceste țeluri prin :
• Organizarea programelor de schimb pentru studenți
• Ținerea de congrese si simpozioane internaționale
• Producerea diverselor publicații
• Sprijinirea medicinii veterinare, în special în țările slab
dezvoltate
• Cooperarea cu organizații veterinare profesionale care
asigură bunăstarea animalelor
• Reprezentarea intereselor profesionale internaționale
ale studenților veterinari